Welkom bij Esther van Tunen Sportverzorging en Massage

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://vantunensportenmassage.nl.

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt bij een bezoek aan de massagepraktijk vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Esther van Tunen Sportverzorging & Massage en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Dit zijn algemene persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt tijdens het intakegesprek, via whats app, sms of Facebook Messenger, telefonisch – of via email.

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor – en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage verwerkt ook gegevens van u op het gebied van gezondheid, lichamelijke conditie, leefgewoonten, medicijngebruik en over de verwachtingen van de behandeling. Deze gegevens worden verwerkt op een intake formulier met uw toestemming. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen als u daar een verzoek voor indient en/of om u schriftelijk (per email, sms, WhatsApp, Facebook messenger , post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Esther van Tunen Sportverzorging & Massage uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage bewaard uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er na het intakegesprek een overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens bewaard voor zolang u onder behandeling bent en na het beëindigen van de behandelingen worden uw gegevens tenminste zeven (7) jaar na de laatste behandeling bewaard. In het geval van behandeling van minderjarigen wordt het dossier gedurende zeven (7) jaar nadat ze meerderjarig (18) worden bewaard. Gegevens die verstrekt worden tijdens het intakegesprek, worden digitaal opgeslagen en tevens fysiek bewaard in een beveiligde, niet door derden toegankelijke ruimte.

Delen met anderen

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van Esther van Tunen Sportverzorging & Massage zijn bij Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar , en door google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Esther van Tunen Sportverzorging & Massage te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen en indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Esther van Tunen Sportverzorging & Massage heeft hier geen invloed op. Esther van Tunen Sportverzorging & Massage heeft Google geen toestemming gegeven om via Esther van Tunen Sportverzorging & Massage verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vantuneneam@icloud.com.

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tunen Sportverzorging & Massage maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Esther van Tunen Sportverzorging & Massage verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Esther van Tunen via vantuneneam@icloud.com.

vantunensportenmassage.nl is een website van Esther van Tunen Sportverzorging & Massage. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Esther van Tunen Sportverzorging & Massage is als volgt te bereiken:

Beverwijkerstraatweg 232A, 1901 NM, Castricum

tel. 06-51533414

email: vantuneneam@icloud.com

kvk: 58862447

Schuiven naar boven